نوع آگهی
نوع ارز
Bitcoin

قیمت دلار
20,000 تومان غیرمنصف

بازه فروش فروشنده
0.01 ~ 0.01

مقدار درخواستی
مبلغ پرداختی : {{ finalPrice }}

برای خرید باید وارد شوید

سوالی در مورد این معالمه دارید؟ از فروشنده آن بپرسید پرسش سوال