نوع آگهی
نوع ارز مورد نیاز
TRON

قیمت دلار
16,000 تومان

بازه خرید
300 ~ 350

مقدار موجودی شما برای فروش:
مبلغ فعلی این ارز: {{ finalPrice }}

برای فروش باید وارد شوید
پس از ثبت، خریدار مبلغ ریالی ارز مورد نیاز را به حساب اونیکس واریز می کند ، سپس به شما اطلاع رسانی خواهد شد تا ارز را به کیف پول (ولت) خریدار واریز کنید تا پس از کسر کمیسیون وجه به حساب بانکی شما واریز شود.