تغییر هماهنگ کننده هارد فورک اتریوم:

تاریخ 1397/12/12

گروه توسعه دهندگان اتریوم  Ethereumدر نشستی که در تاریخ یکم مارس داشتند، موضوع نیاز به یک هماهنگ کننده هارد فورک جدید که برای ارتقا شبکه بود را مورد بررسی قرار دادند.

 

طبق گزارشات Afri Schoeden که مدیر ارشد شرکت Parity Technologies که مسئول زیرساختار اتریوم است، پس از یک توییت بحث برانگیز که منجر به ناراحتی در شبکه های اجتماعی شده بود از تمام پروژه های استعفا کرده.

 

در پی این اقدام، توسعه دهندگان اصلی اتریوم کاندیدهای جایگزینی هماهنگ کننده هارد فورک را  مورد بررسی قرار دادند و تعریف وظیفه فرد کاندید شده که شامل برخی از فعالیت هایی که توسط Schoeden انجام شده بود را مورد بررسی قرار دادند، مدیر ارتباطات اتریوم، هادسون جیمسون، در طول این جلسه وظایف این هماهنگ کننده هاردفورک را تعریف کرد:

 

 "به نظر من باید یک هماهنگ کننده هارد فورک در مورد تاریخ ارایه EIP  (پروپوزال های بهبودی اتریوم) تصمیم گیری کند ,اجرا و آزمایش و در نهایت هارد فورک چه زمانی خواهد بود تصمیم گیری کند."

 

علاوه بر این، جیمسون همچنین تعیین کرد که نقش این هماهنگ کننده "در این زمینه دیکتاتوری نخواهد بود"، در عوض پس از در نظر گرفتن همه داده های مربوط می تواند تغییرات مورد نظر خود را با تایید نظر دیگران اعمال کند. علاوه براین، توسعه دهنده اصلی به نام  لین ریتیگ در طول جلسه اعلام کرد که توسعه دهندگان اتریوم تمایل دارند که هارد فورک های بیشتری را انجام دهند و این هماهنگ کننده می تواند به تحقق این امر  کمک کند.